‘Cyd-ddarllen Cymru! Trwy eich Llyfrgell Chi!’

I gydfynd â thema Wythnos Llyfrgelloedd eleni sef ‘Dathlu Llyfrgelloedd yn y Byd Digidol’, mae gennym ymgyrch cyd-darllen arbennig yn digwydd, sef –

‘Cyd-ddarllen Cymru! Trwy eich Llyfrgell Chi! / The Great Welsh Libraries Read Together!’

Rydym wedi trefnu ar y cyd efo’n gwasanaeth eLyfrau ac eLyfrau Llafar BorrowBox i hybu 5 teitl ymgyrch arbennig, fydd ar gael i ddarllen dros yr wythnosau nesaf. Mae’r teitlau ymgyrch yn wedd newydd ar y gwasanaeth sy’n galluogi fyny i 500 neu 1000 o fenthycwyr i ddarllen neu wrando ar y teitlau unigol yma ar yr un pryd, felly ni fydd ciwiau!

  • David Baldacci – The Memory Man (eLyfr & eLyfr Llafar)
  • Matt Haig – Reasons to Stay Alive (eLyfr & eLyfr Llafar)
  • Andy Griffiths – The 13 Storey Treehouse (eLyfr & eLyfr Llafar)
  • Nigel Owens – Hanner Amser (eLyfr Llafar)
  • Bethan Gwanas – Hi yw fy ffrind (eLyfr Llafar)

Mi fydd yn gyfle gwych i gyfarwyddo defnyddwyr newydd a’r rhai cyfredol efo ystod eang o eLyfrau ac eLyfrau Llafar newydd! Mae’r ymgyrch yn gael ei hybu trwy ein cyfryngau cymdeithasol Facebook, Twitter ac Instagram. Cymerwch olwg ar y teitlau arbennig sydd ar gael trwy ein gwasanaeth Borrowbox, a dewch i ymuno  â’r ymgyrch cyd-ddarllen yma dros Gymru!

https://llyfrgelloedd.cymru/my-digital-library/borrowbox/