Newyddion

Chwefror 21, 2022

Dathlu 25 mlynedd o Ddiwrnod y Llyfr

Bydd y rhaglen lawn eleni yn helpu mwy o blant nag erioed i ddarganfod cariad at ddarllen. Mae elusen Diwrnod y Llyfr yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed ddydd Iau, 3 Mawrth 2022, ac mae’n gwahodd pawb i barti i ddathlu gorffennol, presennol a dyfodol darllen plant. Darllen er pleser yw’r dangosydd mwyaf o […]

Darllen Mwy

Chwefror 14, 2022

Dathlu Diwrnod San Ffolant gyda 25 llyfr mae plant a phobl ifanc Cymru yn eu caru!

Ar y 14eg o Chwefror fe wnaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru a’r Asiantaeth Ddarllen gyhoeddi eu rhestr fer Gaeaf Llawn Lles, sef casgliad o 25 o lyfrau gwych a enwebwyd gan blant a phobl ifanc ledled Cymru am eu pŵer i wneud iddyn nhw deimlo’n well, yn fwy cysylltiedig a’u bod yn cael eu deall […]

Darllen Mwy

Chwefror 4, 2022

Rhigymau a caneuon yn cael sylw wrth i Amser Rhigwm Mawr Cymru ddychwelyd ar gyfer 2022

  Mae BookTrust Cymru, yr elusen ddarllen i blant, yn annog teuluoedd, ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru i ymuno yn Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ystod mis Chwefror. Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, mae Amser Rhigwm Mawr Cymru’n ddathliad cenedlaethol wythnos o hyd ar gyfer rhannu rhigymau, barddoniaeth a chaneuon dwyieithog â phlant […]

Darllen Mwy

Chwefror 3, 2022

Nodweddion Gwreiddiol wedi’u Hadfer yn Uwchraddiad Llyfrgell Penarth

Ailagorodd Llyfrgell Penarth ym mis Mai 2021 yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth. Wedi’i ariannu ar y cyd gan Gyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru, mae’r llawr gwaelod wedi’i ailaddurno yn cynnwys dodrefn newydd, desg ymholiadau, carped a silffoedd. Mae goleuadau LED wedi’u gosod drwy’r adeilad, sydd hefyd wedi gweld llawer o’i nodweddion yn cael eu […]

Darllen Mwy
Cookie Settings