Astudiaethau

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

What is Information Literacy

Mae’r adran hon yn cynnwys astudiaethau achos sy’n dangos enghreifftiau o llythrennedd gwybodaeth arferion gorau ar draws pob llyfrgell a sector addysg yng Nghymru.

Maent yn amlygu pwysigrwydd llythrennedd gwybodaeth fel medr allweddol ac yn dangos y gwahaniaeth y gall hyfforddiant a datblygiad yn y maes hwn gyflawni. Maent hefyd yn dangos yr heriau byd go iawn sydd wedi cael eu goresgyn.

Adroddiad Arfer Presennol

Overview_Report_1.0 imageAdroddiad_Arfer_Presennol1.pdf

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys dadansoddiad o llythrennedd gwybodaeth mewn cyd-destun byd-eang, dadansoddiad o sut y llythrennedd gwybodaeth yn ymwneud â gyrwyr ar hyn o bryd yng Nghymru, tystiolaeth astudiaeth achos ac Argymhellion ar gyfer gwaith yn y dyfodol.