Newyddion

Peidiwch â diflasu yn ystod gwyliau’r hanner tymor!

Darllen Mwy

Agoriad swyddogol llyfrgell ar safle sy’n cael ei rannu

Darllen Mwy

Dirprwy Weinidog yn ymrwymo i wasanaethau llyfrgell o safon

Darllen Mwy

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn yng Nghymru

Darllen Mwy

Lansio Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion

Darllen Mwy

LLYFRGELLOEDD CYMRU YN MYND YN GROES I WEDDILL PRYDAIN!

Darllen Mwy