Unedau FfCChC

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

What is Information Literacy

Unedau

 Mae unedau ar gael ar lefel mynediad 1, lefel mynediad 2, lefel mynediad 3, lefel 1, lefel 2, lefel 3 a lefel 4 o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW).

Datblygwyd yr unedau hyn o ganlyniad i gydweithrediad rhwng CQFW, NIACE Dysgu Cymru, Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru ac Agored Cymru.

Hoffem ddiolch yn arbennig i Katy Burns (CQFW/NIACE) ac Anne Lewis (Agored) am eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd sydd wedi gwneud y cyfan yn bosib.  

Gweler yr adran astudiaethau achos am esiamplau o unedau llythrennedd gwybodaeth CQFW. Rydym wedi dod ag adnoddau ynghyd i helpu’r â’r gwaith o ddysgu’r unedau.  Darparwyd llawlyfr gydag arweiniad i ddysgwyr a hyfforddwyr hefyd ar sefyllfaoedd dysgu awgrymedig i gefnogi â’r gwaith o drosglwyddo’r unedau.

Sicrwydd Ansawdd Unedau Dysgu Gydol Oes: Llythrennedd Gwybodaeth

Evaluation_of_the_Pilot_of_QALL_Unit.doc

Final_QALL_Information_Literacy_Units.pdf

Handbook_Aug_16th.pdf