Tachwedd 25, 2021

Louise Mumford

Magwyd Louise Mumford yng Nghaerffili, ac mae’n byw bellach yng Nghaerdydd. Astudiodd Llenyddiaeth Saesneg yn y brifysgol, ac fel athrawes ei nod oedd trosglwyddo ei chariad at ddarllen i’w myfyrwyr. Mae ei nofel gwefr gyntaf Sleepless (HQ) a gyhoeddwyd yn Rhagfyr, 2020, wedi ei ddethol ar gyfer y teledu gan Insurrection Media.  Mae Estyn Allan yn gywaith […]

Darllen Mwy

Tachwedd 23, 2021

Alis Hawkins a Katherine Stansfield

Cafodd Alis Hawkins ei magu yn Sir Aberteifi, ac mae’n byw erbyn hyn ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Dechreuodd ei gyrfa drosedd a dirgelwch yn Pan Macmillan gyda nofel hanesyddol wedi’i gosod yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg ac yna symudodd ymlaen yn gyflym i Orllewin Cymru yn y bedwaredd ganrif ar […]

Darllen Mwy

Matt Johnson

Gwasanaethodd Matt Johnson fel milwr o 1975-78 a swyddog heddlu Metropolitan o 1978 -1999. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf Wicked Game gan Orenda Books ym mis Mawrth 2016. Cyhoeddwyd y dilyniant Deadly Game, ym mis Mawrth 2017, diweddglo End Game ym mis Mawrth 2018. Yn 1999, rhyddhawyd Matt o’r heddlu gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma. Tra’n cael triniaeth, cafodd ei […]

Darllen Mwy

Tachwedd 22, 2021

Gareth W. Williams

Mae Gareth W. Williams yn wreiddiol o’r Rhyl ond bellach yn byw yn Nelson, Caerffili. Bu’n gweithio ym myd addysg tan iddo ymddeol. Ysgrifennodd un nofel Gwenyn a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer 25 mlynedd yn ôl a throdd at ysgrifennu yn fwy o ddifrif ers ymddeol. Nofelau dirgelwch yn hytrach na nofelau ditectif fyddai’r disgrifiad agosaf ar gyfer ‘Gwenyn’ […]

Darllen Mwy
Cookie Settings