Ffeindio llyfr

Mae’r gwasanaeth Ffeindio llyfr yn dod â catalogau llyfrgell sydd yn agored i’r cyhoedd o Gymru i gyd fewn i un chwiliad unigol. Wrth roi term yn y bocs chwilio gallwch ddewis i edrych ar bob math o ddeunydd yn y sector gyhoeddus, addysg uwch neu addysg bellach neu lyfrgelloedd mewn ardal arbennig.

 

Chwiliwch yn eich catalog awdurdod lleol wrth glicio ar un o’r adnoddau yn y rhestr. Mae’r pedwar awdurdod yma ar waelod y rhestr: Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Sir Fflint.