Llythrennedd Gwybodaeth

Datganiad Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru

Datganiad Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru Ysbrydolwyd gan Gynhadledd Gregynog, 2009

Cytunwyd ar y datganiad hwn gan grŵp llywio traws-sector y prosiect ar 18 Mehefin 2010

Datganiad Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru

Ysbrydolwyd gan Gynhadledd Gregynog, 2009

“Fel pobl, rydym yn hoffi dysgu am bethau – boed hynny’n wybodaeth am ein gwyliau nesaf neu am gyflwr iechyd. Mae’r gallu i ddefnyddio gwahanol ffyrdd o ddod o hyd i wybodaeth a’r gallu i benderfynu pa mor ddibynadwy neu gywir yw’r wybodaeth yn hanfodol : mae’n rhoi mwy o ddewis i ni, mae’n ein grymuso a gall roi mwy o hyder i ni. Dyma lythrennedd gwybodaeth. 

Mae grymuso unigolion i chwilio, i ddod o hyd a defnyddio gwybodaeth mae angen arnynt, yn meithrin poblogaeth sy’n llythrennog o ran gwybodaeth a’u cynorthwyo i gyflawni eu bwriadau . Gall hyn arwain at fuddion cymdeithasol ac economaidd i genedl Cymru.

Mae llyfrgellwyr yng Nghymru wedi dod ynghyd i ganolbwyntio ar lythrennedd gwybodaeth a byddent yn falch o weithio gyda phartneriaid eraill i gyflawni’r nod hwn. Y datganiad hwn yw’r cam cyntaf tuag at fframwaith llythrennedd gwybodaeth i Gymru ac, yn y pen draw, cenedl lythrennog o ran gwybodaeth.”