Gwybodaeth llythrennedd mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch

Gwybodaeth llythrennedd mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch

What is Information Literacy

Mae gwybodaeth llythrennedd yn arfogi plant ysgol i ffeindio’u ffordd drwy’r byd gwybodaeth sy’n newid yn gyson. Mae’r adran hon o’r wefan yn ceisio cefnogi datblygiad Rhwydwaith Pencampwyr Cymru gwybodaeth llythrennedd mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch, yn ogystal â darparu enghreifftiau o arfer da ar gyfer unrhyw grŵp sy’n dymuno datblygu eu darpariaeth cymorth sgiliau gwybodaeth.