Llythrennedd Gwybodaeth yn y Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus

CYM_IL_in_Public_Libraries

Bydd y rhan hon o’r wefan yn cynnwys gweithgareddau prosiect ar gyfer Cyfnod III, ac yn benodol y newyddion diweddaraf a datblygiadau am weithgareddau yn y sector Llyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru.  

Mae cefnogi Llyfrgelloedd Cyhoeddus i ddarparu hyfforddiant Llythrennedd Gwybodaeth a mewnosod gweithgareddau i ddatblygu sgìl Ll.G cynaliadwy, a pherthnasol yn fwy na phrosiect gwrthrychol. Mae’n ymrwymiad i Ddysgu Gydol Oes, awdurdodi a chynhwysiant ar gyfer staff a defnyddwyr. 

Galwch gysylltu â thîm Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru drwy anfon e-bost i wilp@gllm.ac.uk, drwy ffonio (01492) 542342 a thrwy gyfrif Twitter @welsh_info_lit.

Bellach, mae yna sawl ffordd newydd o dderbyn y newyddion diweddaraf am weithgareddau’r prosiect a datblygiadau Ll.G mewn Llyfrgelloedd Cyhoeddus lleol a chenedlaethol:

Mae tîm y prosiect wedi sefydlu cyfrif Scoop.it  i gefnogi Rhwydwaith Hyrwyddwyr Llythrennedd Gwybodaeth, ac rydym yn arbed adnoddau IL/WILP/ESafety perthnasol ar gyfrif  Delicio.us Llyfrgell Coleg Llandrillo. 

Gallwch nawr hefyd danysgrifio i E-Gylchgrawn newydd Hyrwyddwyr Llythrennedd Gwybodaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn fisol!

8d5e04aa08

Tanysgrifiwch i E-Gylchgrawn Llyfrgelloedd Cyhoeddus Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru!