Llythrennedd Gwybodaeth yn y Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus

CYM_IL_in_Public_Libraries

Bydd y rhan hon o’r wefan yn cynnwys gweithgareddau prosiect ar gyfer Cyfnod III, ac yn benodol y newyddion diweddaraf a datblygiadau am weithgareddau yn y sector Llyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru.  

Mae cefnogi Llyfrgelloedd Cyhoeddus i ddarparu hyfforddiant Llythrennedd Gwybodaeth a mewnosod gweithgareddau i ddatblygu sgìl Ll.G cynaliadwy, a pherthnasol yn fwy na phrosiect gwrthrychol. Mae’n ymrwymiad i ddysgu gydol oes, awdurdodi a chynhwysiant ar gyfer staff a defnyddwyr.