Bywgraffyddol

Oxford Dictionary of National Biography

Yr Oxford Dictionary of National Biography yw’r cofnod cenedlaethol o ddynion a merched sydd wedi llunio hanes a diwylliant Prydain, ledled y byd, o’r Rhufeiniaid i’r 21ain ganrif. Mae’r Geiriadur yn cynnig bywgraffiadau cyfredol, cryno a ysgrifennwyd gan awduron arbenigol.

Oxford Dictionary of National Biography

Who's who and Who was who

Who’s Who, a gyhoeddir yn flynyddol ers 1849 a’r llyfr bywgraffyddol cyntaf o’i fath, ymysg gweithiau cyfeiriol mwyaf cydnabyddedig ac uchel ei barch yn y byd. Mae’n cynnwys dros 33,000 o fywgraffiadau byrion, sy’n cael ei diweddaru trwy’r adeg, o unigolion nodedig a dylanwadol byw, ledled y byd.

Who's who and Who was who
Cookie Settings