Journals

JSTOR: The Scholarly Journal Archive

Mae JSTOR yn llwyfan ymchwil ac addysgu ar-lein sy’n helpu pobl i ddarganfod, defnyddio, ac adeiladu ar ystod eang o gynnwys mewn archif ddigidol allwch ymddiried ynddo. Mae JSTOR yn darparu nifer cynyddol o ddewisiadau mynediad i ymchwilwyr unigol.

JSTOR: The Scholarly Journal Archive

Sage Journals Online

Mynediad i 400 o gylchgronau a gyhoeddir gan SAGE Publications yn y meysydd astudiaethau cyfathrebu, troseddeg, addysg, gwyddorau iechyd, astudiaethau rheoli a sefydliad, gwyddor deunyddiau, gwyddor gwleidyddiaeth, seicoleg, cymdeithaseg ac astudiaethau trefol a chynllunio.

Sage Journals Online
Cookie Settings