Cyhoeddiadau Swyddogol

House of Commons Parliamentary Papers

Mae’r House of Commons Parliamentary Papers yn grymuso ymchwilwyr i archwilio’r persbectif Prydeinig ar ddigwyddiadau hanesyddol a chyfoes drwy archif helaeth ac awdurdodol o ddogfennau swyddogol y llywodraeth sy’n ymestyn dros dair canrif.

House of Commons Parliamentary Papers

Public Information Online

Mae Public Information Online yn archif ar y we o ddogfennau seneddol a swyddogol, yn cynnwys cyhoeddiadau o Senedd San Steffan, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth yr Alban a hefyd deunydd Di-Seneddol

Public Information Online
Cookie Settings