Cymraeg

Newsbank

“Mynediad am ddim i rifynnau cyfredol a diweddar o bapurau newydd y D.U. ac Iwerddon (2007-) gan gynnwys 37 cyhoeddiad o Gymru gan gynnwys The Western Mail, Carmarthen Journal a’r Western Telegraph.”

Newsbank

Public Information Online

Mae Public Information Online yn archif ar y we o ddogfennau seneddol a swyddogol, yn cynnwys cyhoeddiadau o Senedd San Steffan, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth yr Alban a hefyd deunydd Di-Seneddol

Public Information Online

The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales

Adnodd cynhwysfawr ar gyfer bynciau sy’n ymwneud â Chymru yn amrywio o Eryri i’r paith ym Mhatagonia, beirdd hynafol i grwpiau modern fel y Super Furry Animals, arwyr gwerin i Olympiaid o Gymru, a’r dynion a merched o Gymru sydd wedi rhagori mewn celfyddyd, diwylliant, fasnach a gwleidyddiaeth.

The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales
Cookie Settings