Who Else Writes Like…?

Croeso i fersiwn ar-lein Who Else Writes Like …? sydd wedi’i gynllunio i helpu unrhyw un sy’n mwynhau darllen ffuglen i ddarganfod nifer o awduron eraill. Yn syml, dilynwch y dolenni i ddod o hyd i awdur y llyfrau rydych yn ei hoffi, a gweld pa awduron eraill sy’n cael eu hargymell oddi tano.

Nod y wefan hon yw annog darllenwyr i roi cynnig ar waith awduron newydd a chyflwyno iddynt gyfoeth o lyfrau gwych sydd ar gael yn eu llyfrgell gyhoeddus leol.

Os ydych yn aelod o lyfrgell yng Nghymru, gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio eich rhif cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Who Else Writes Like.