Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd Gwybodaeth

Welsh Information Literacy Project

What is Information Literacy

Ymgynghori ar y Fframwaith

Diolch i chi am gyfrannu at yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y ddogfen hon, a oedd ar agor o 19 Mawrth – 26 Ebrill 2011. Mae eich ymatebion wedi eu casglu a’u cynnwys yn y fframwaith diwygiedig sydd bellach ar gael isod. Mae’r fframwaith hefyd wedi cael ei adolygu gan y grŵp llywio’r prosiect, gan Agored Cymru a chan y FfCChC

Dewiswch y rhan hon o’r ddogfen yr hoffech ei ddarllen o’r opsiynau ar y ddewislen ar y chwith, neu argraffu copi os gwelwch yn dda defnyddiwch y fersiwn PDF isod.

Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth ar gyfer Cymru

0039e9cd77

 

Fframwaith_Llythrennedd_Gwybodaeth_i_Gymru.pdf
Mae’r ddogfen hon yw darparu gwasanaeth cyson a chydgysylltiedig tuag at llythrennedd gwybodaeth ar draws pob sector yng Nghymru