Prosiect

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

What is Information Literacy

Cyflwyniad:

Roedd y Wybodaeth Cymru Prosiect Llythrennedd a gychwynnwyd yn y Cymru gyfan, Cynhadledd Gregynog traws sectoraidd yn 2009.

Cam un yn rhedeg o 8 Medi, 2010 – 31 Mawrth 2011. Mae’r holl amcanion eu cyflawni ar amser.

Bydd cam dau yn rhedeg o 1 Ebrill 2011 – 31 Mawrth 2012.

Bydd cam tri yn rhedeg o 1 Ebrill 2012 – 31 Mawrth 2013

Bydd cam pedwar rhedeg o 1 Ebril 2014 – 31 Mawrth 2014

Bydd strategaeth ymadael rhedeg o 10 Medi – 31 Mawrth 2014

Bydd cam pump rhedeg o 1 Ebril 2014 – 31 Mawrth 2015

Mae’r prosiect wedi ei leoli ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn cael ei gyllido gan CyMAL. Mae’r grŵp llywio yn cynrychioli pob sector yng Nghymru.

Nod:

Ein nod yw hyrwyddo dealltwriaeth a datblygu llythrennedd gwybodaeth mewn addysg, yn y gweithle, ac yn y gymuned ehangach yng Nghymru.infolit_logo_color_small

Steering Group:

Aelod Grwp Sefydliad / Swydd
Hywel James (Cadeirydd Interim) Llyfrgelloedd Gwynedd ac SCL Cymru
Andrew Eynon Rheolwr y Prosiect
Gina Maddison Swyddog Datblygu Gwybodaeth Llythrennedd i Gymru
Siona Murray Swyddog Datblygu Gwybodaeth Llythrennedd i Gymru
Alison Bagshaw Ysgol Uwchradd Llanishen
Alison Harding Prifysgol y Drindod Dewi Sant
Alyson Tyler CyMAL
Anne Lewsi Agored Cymru
Beth Tobin-William Llyfrgelloedd Conwy
Carol Edwards Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Carolyn Howe Coleg Caerdydd a’r Fro
Cathie Jackson Prifysgol Caerdydd
Christine George Llyfrgell Torfaen
Emma Davies Ysgol Gyfun Y Bont Faen
Geraint Bowen Llyfrgelloedd Caerdydd
Jane Sellwood Llyfrgelloedd Merthyr Tudful ac ac SCL Cymru
Johanna Bowen Coleg Cymunedol y Derwent
Jemma Francis CyMAL
Johanna Bowen Coleg Cymundeol y Derwen
Kerry Darke Llywodraeth Cymru – Addysg a Sgiliau
Kevin Morgan Llyfrgelloedd Merthyr Tudful
Lis Parcell JISC
Liz Smith Ysgol Penfro
Lucy Williams Llyfrgelloedd Sir Ddinbych
Mandy Powell CILIP Cymru
Mairwen Owen Prifysgol Bangor
Marion Chidgey Ysgol Uwchradd Afon Taf
Nicola Watkinson Prifysgol Glyndwr
Rachel Cahill Coleg Gwyr Abertawe
Rosie Bradley Llyfrgelloedd Torfaen
Sally Bradford Llyfrgelloedd a Gwasanaeth Sir Fynwy
Shan Taylor Agored Cymru
Sioned Jones Ysgol Uwchradd Caergybi
Sue Thomas Hybu Iechyd Cymru
Sue Wallbank Llyfrgelloedd a Gwasanaeth Sir Fynwy