RBdigital Comics

Os ydych yn mwynhau darllen llyfrau comic a nofelau graffig, gallwch gael mynediad at gannoedd o deitlau i lawrlwytho a darllen yn rhâd ac am ddim o’ch gwasanaeth llyfrgell lleol yng Nghymru. Mae gan wasanaeth RBdigital Comics deitlau i bob ystod oedran mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys Spider Man gan Marvel, Avengers, X-Men a llyfrau comic nodedig eraill fel TransformersG.I. JoeStar Trek a Ghostbusters.

Dewiswch i fenthyca rhifyn unigol neu cyfrol gyfan a medrwch lawrlwytho gymaint o deitlau ac y dymunwch gan ddefnyddio’r ap RBdigital, neu drwy eich cyfrifiadur. Dechreuwch drwy ddarllen ein canllawiau defnyddiol

I ddechrau defnyddio’r gwasanaeth bydd angen:

  • Cysylltiad rhyngrwyd.
  • Cyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar yn rhedeg ap RBdigital.
  • Cyfrif Gateway RBdigital. Gallwch greu cyfrif newydd neu logio fewn gyda cyfrif am adnodd RBdigital arall, fel Zinio i Lyfrgelloedd. Mae’r manylion logio am yr e-gylchgronau yr un fath ag i’r e-comics.
  • Ymaelodi gyda gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus yng Nghymru os nad ydych eisoes wedi gwneud.

I ddarganfod rhagor, ewch i’r wefan RBdigital i Gymru.

Os nad ydych yn barod yn aelod o lyfrgell, gallwch ymuno ar-lein wrth ddilyn y linc i’ch gwefan lyfrgell lleol: