RBdigital Comics

Os ydych yn mwynhau darllen llyfrau comic a nofelau graffig, gallwch gael mynediad at gannoedd o deitlau i lawrlwytho a darllen yn rhâd ac am ddim o’ch gwasanaeth llyfrgell lleol yng Nghymru. Mae gan wasanaeth RBdigital Comics deitlau i bob ystod oedran mewn amrywiaeth o ffurfiau, yn cynnwys teitlau poblogaidd gan Disney, Frozen, Mulan a Finding Nemo, yn ogystal â chlasuron Marvel fel Spider Man, Avengers a X-Men, a llyfrau comic nodedig eraill fel Transformers, Star Trek a Ghostbusters.

Dewiswch i fenthyca rhifyn unigol neu cyfrol gyfan a medrwch lawrlwytho gymaint o deitlau ac y dymunwch gan ddefnyddio’r ap RBdigital, neu drwy eich cyfrifiadur. Dechreuwch drwy ddarllen ein canllawiau defnyddiol

I ddechrau defnyddio’r gwasanaeth bydd angen:

  • Cysylltiad rhyngrwyd.
  • Cyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar yn rhedeg ap RBdigital.
  • Cyfrif Gateway RBdigital. Gallwch greu cyfrif newydd neu logio fewn gyda cyfrif am adnodd RBdigital arall, fel Zinio i Lyfrgelloedd. Mae’r manylion logio am yr e-gylchgronau yr un fath ag i’r e-comics.
  • Ymaelodi gyda gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus yng Nghymru os nad ydych eisoes wedi gwneud.

I ddarganfod rhagor, ewch i’r wefan RBdigital i Gymru.

Os nad ydych yn barod yn aelod o lyfrgell, gallwch ymuno ar-lein wrth ddilyn y linc i’ch gwefan lyfrgell lleol:

 Llyfrgell Plant Cymru

Mae Llyfrgell plant Cymru yn gyfrif RBdigital unigryw ar gyfer plant o dan 10 oed i’w wneud yn fwy diogel i gael mynediad at gylchgronau a chomics sy’n briodol i’r oedran. I weld y cyfrif hwn, gall rhieni gofrestru eu plant ar y porwr gwe neu ap RBdigital, a dewis ‘ Llyfrgell plant Cymru ‘ yn lle eu hawdurdod Cymreig arferol.

Dilynwch y camau syml yma drwy ap neu borwr gwe RBdigital i gael mynediad.

 

 
Cookie Settings