Beth yw’r Negeseuon Marchnata?

Enw’r Ffeil:         Neges Marchnata:

Borrow –             Benthyca nawr, talu byth – llyfrau a rhyngrwyd am ddim              

BoyWiz –             Dewiniaid ifanc a chogyddion o fri – y dewis mwyaf o lyfrau poblogaidd trwy Gymru

Broadband –        Band eang £0.00 y mis – ewch ar-lein am ddim

Exams –               Joio a phasio arholiadau – yr atebion gorau, yn gynt

GetBetter –          Nid da lle gellir gwell – yr atebion gorau, yn gynt

Giggles –              Piffian, glafoerio a thorri gwynt. Mae’n amser stori. – rhywbeth i blant o bob oed

Mates –                Ti, dy fêts a’r we – Dy lyfrgell. Croeso.

PickUp –               Casglu – Caerdydd, gadael – Caernarfon, am ddim – benthyg a dychwelyd llyfrau mewn unrhyw lyfrgell yng Nghymru

Recycling –           Ailgylchu ers 1850 – llyfrau am ddim, llai o wastraff, mwy o goed

Search –               Does dim gwên ar beiriant chwilio : )  – cewch fwy gan ein staff ni

Txt –                      ? WTn MND wd1? Dw1 MND i’r llyfrgell. Gweld t yno? – ti, dy fêts a’r we

Cookie Settings