Caerffili – Y Doctor Llyfrau

gwobrau_marchnata-2011_01

Datblygwyd y syniad ar gyfer yr ymgyrch hon ar ôl i staff gydnabod fod nad oedd digon o weithgareddau datblygu darllenwyr o fewn Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili. Fe wnaethent sylweddoli fod llawer o botensial mewn harneisio’r datblygiadau technegol diweddarach ar gyfer cynnig mwy o ddewisiadau i ddarllenwyr, a phenderfynwyd ar y syniad i gychwyn gwefan “Y Doctor Llyfrau”.

Sylwadau’r Barnwr

Mae’r ‘Doctor Llyfrau’ gyda’r holl nodweddion o ymgyrch gwych – enw clir a chofiadwy, ac mae’r ddelwedd yn apelio a gellir ei ddatblygu gyda nodweddu pellach sy’n addas ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol. Dealltwriaeth dda o’r pŵer o’r gynulleidfa targed yn siarad ymysg ei gilydd am y wefan, ond nid ydynt wedi ystyried y pwysigrwydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer y farchnad hon. Edrychaf ymlaen at weld sut fydd yr ymgyrch yn datblygu ymhellach – mae potensial ar gyfer defnydd ehangach ac mae gyda’r holl elfennau i ennill yn y dyfodol!

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Caerffili – Y Doctor Llyfrau

Cookie Settings