Coleg Harlech – Wal ar y We

gwobrau_marchnata-2011_01

Nod y digwyddiad oedd annog myfyrwyr / tiwtoriaid i rannu gwybodaeth am ‘pasio arholiadau’ ac agweddau eraill ar fywyd Coleg trwy decstio eu cynghorion ar y wal ar y we. Roedd y digwyddiad deuddydd hefyd yn hyrwyddo gwaith ymchwil, llyfrau, E-adnoddau, Mynediad i’r We, Gwybodaeth Staff ac Arbenigedd.

Sylwadau’r Barnwr

Manteisiodd yr ymgyrch hon ar ddwy agwedd marchnata allweddol:

1.) Y defnydd o ymdrechion marchnata presennol (ymgyrch Pwy Sa’n Meddwl…) a’r

2.) Defnydd o dechnoleg a oedd yn ddeniadol i ddefnyddiwr presennol a defnyddwyr posib (y farchnad a dargedwyd)

Rwy’n credu bod yna drydedd agwedd mwy gwerthfawr hefyd – sef cael nodi agweddau ac ymddygiad y cyfranogwyr. Roedd y digwyddiad hefyd yn tynnu sylw at y defnydd y gellir ei wneud o adnoddau a ‘fenthycwyd’ – yn yr achos hwn rhai eitemau technolegol. Roedd y deipoleg Mapio Meddwl a Wordle yn creu gwerth ar gyfer y defnyddiwr a’r llyfrgell – unwaith eto yn hanfodol i farchnata: creu rhywbeth o werth ar gyfer y defnyddiwr drwy gynnwys y defnyddiwr i greu’r gwerth.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Coleg Harlech – Wal ar y We

    Darllen y ddogfen prosiect