Coleg Iâl – Blwyddyn Darllen Iâl

gwobrau_marchnata-2011_01

Sefydlwyd Blwyddyn Darllen Iâl gan Ganolfan Adnoddau Dysgu a Thimau Sgiliau Hanfodol yng Ngholeg Iâl. Cawsant eu hysbrydoli gan y ffaith fod y ddau dîm yn awyddus i weithio’n agosach gyda meysydd cwricwlwm i hyrwyddo sgiliau llythrennedd ac i helpu’r coleg gyrraedd y Safon Sgiliau Sylfaenol, ond yr oedd hefyd awydd gan y ddau wasanaeth i sicrhau bod cymuned gyfan y Coleg yn gallu cymryd rhan yn y mwynhad o un o’r sgiliau mwyaf sylfaenol – sef darllen.

Enillodd Coleg Iâl y categori Addysg Bellach.

Sylwadau’r Barnwr

“Wrth gydweithio’n dda gyda’i gilydd, mae’r ddau dîm wedi llwyddo gyda Blwyddyn Darllen Iâl i annog pawb ar y campws i ddarllen mwy ac i ymweld â’r llyfrgell. Roedd y cynulleidfaoedd targed wedi’u diffinio’n dda (bob amser yn ddechrau da o safbwynt marchnata os ydych chi am ddigwyddiadau llwyddiannus) gyda digwyddiadau arbenigol wedi cynllunio o amgylch y grwpiau hyn. Cymerwyd mantais o ymgyrchoedd fel “Pwy Sa’n Meddwl” i ennill ychydig o gyhoeddusrwydd, a drwy gyfathrebu’n dda fe wnaeth hyn arwain at rywfaint o gyhoeddusrwydd am ddim yn y wasg leol. Un o’r canlyniadau mwyaf yw bod Blwyddyn Darllen Iâl wedi dod yn frand … a gyda datblygu brand rydych wedi cymryd y cam cyntaf at fod yn gynaliadwy!”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Coleg Iâl – Blwyddyn Darllen Iâl

    Darllen y ddogfen prosiect Deunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch