Coleg Powys – Bwyd i’r Ymennydd

gwobrau_marchnata-2011_01

Fel rhan o’r Ymgyrch Farchnata Gaeaf Llyfrgelloedd am Oes, cynhaliwyd Coleg Powys arddangosiadau coginio yn y Canolfannau Adnoddau Dysgu yn Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd ac yn y cyntedd yn eu Diwrnod Agored Sadwrn yn y Drenewydd. Thema’r arddangosiadau oedd Pwy Sa’n Meddwl … mae myfyrwyr sy’n defnyddio’r llyfrgell yn cael llwyddiant yn eu cyrsiau. Yr oedd yr arddangosiadau yn canolbwyntio ar fanteision bwyta brecwast iach i gynyddu gallu i ganolbwyntio a lles. Roedd myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn mwynhau’r sesiwn blasu ac yn gallu pori drwy’r amrediad o lyfrau sgiliau coginio a sgiliau bywyd oedd ar ddangos . Y nod oedd cysylltu’r defnydd o lyfrgelloedd i lwyddiant cwrs drwy adnoddau a gefnogodd y cwricwlwm; sgiliau bywyd – darllen llyfrau i newid eich hwyliau yn cysylltu i hyrwyddiad yr Asiantaeth Ddarllen o lyfrau sy’n codi hwyliau; llyfrau coginio a byw’n iach.

Sylwadau’r Barnwr

Digwyddiad a gafodd ei weithredu’n syml ynghlwm ac ymgyrch Llyfrgelloedd am Oes. Enghraifft dda o ddefnyddio digwyddiadau sy’n bodoli eisoes (y diwrnod agored) i ennill fwy o sylw ac ymwelwyr. Wrth ddilyn y digwyddiad i fyny gyda straeon newyddion / lluniau bydd yn sicrhau llwyddiant mwy am yr ymdrech, ac yn yr achos hwn yr oedd y defnydd o gyfryngau cymdeithasol yn ychwanegu at y llwyddiant gyda’r cyfryngau traddodiadol.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Coleg Powys - Bwyd i'r Ymennydd

    Darllen y ddogfen prosiect Arddangosiad Coginio