Cyngor Abertawe – Trympiau Llyfrau

gwobrau_marchnata-2011_01

Swansea-Council-2011-award_01

Mae Trympiau Llyfrau yn sialens darllen newydd cyffrous ac arloesol gan Lyfrgelloedd Abertawe sydd wedi bod yn rhedeg yn Llyfrgell Cilâ ers mis Rhagfyr y llynedd. Wedi’i anelu at blant 4-12 oed, mae’r plant yn medru casglu 30 o gardiau chwarae gwych  wrth ddarllen. Yn ogystal ag annog darllen, mae’r cardiau hefyd yn cynorthwyo i ddatblygu darllen drwy argymell pa lyfrau i ddarllen yn seiliedig ar y genre pob cerdyn

Enillodd Cyngor Abertawe y Drydedd Wobr o blith y llyfrgelloedd cyhoeddus yn y gystadleuaeth.

Sylwadau’r Barnwr

Mae’r ymgyrch yn un eithaf cymhleth sy’n gofyn am gryn dipyn o ddeunydd creadigol a chynllunio ymlaen llaw. Fodd bynnag, mae’r ymgyrch hefyd yn dangos dealltwriaeth o’r gynulleidfa a dargedwyd – yn yr achos yma plant a’i diddordeb mewn casglu. Mae’r defnydd llwyddiannus o bartneriaid (ysgolion) i ddenu defnyddiwr yn dda ac mae’r defnydd o ardystiadau drwy enwogion a phenaethiaid yn syniad marchnata gwych (ac yn yr achos hwn mae’n debyg i ddal sylw’r rhieni yn hytrach na’r plant) . Roedd yr ymdrech tîm yn glir i’w weld, ac mae’n braf i weld eu hystyried o hawlfraint cyn cychwyn gweithredu’r ymgyrch.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Cyngor Abertawe – Trympiau Llyfrau - Darllen y ddogfen prosiect

  • Cyngor Abertawe – Trympiau Llyfrau - Deunydd Cyhoeddusrwydd