Gwobrau

gwobrau_marchnata-2011_01

Mae’r Gwobrau Arloesedd Marchnata yn rhoi cyfle i staff llyfrgelloedd ar bob lefel gael cydnabyddiaeth am eu gwaith yn hyrwyddo eu gwasanaeth. Mae’n wobr genedlaethol bwysig sy’n cynnig cyfle i gael sylw cadarnhaol yn y cyfryngau, cyfle i feithrin partneriaethau newydd, yn ogystal â’r gwobrau canlynol:

Llyfrgelloedd Cyhoeddus:

  • 1af – plac/tlws a £500 o dalebau
  • 2ail – plac/tlws a £300 o dalebau
  • 3ydd – plac/tlws a £200 o dalebau

Llyfrgelloedd Addysg Uwch

  • plac/tlws a £500 o dalebau

Llyfrgelloedd Addysg Bellach

  • plac/tlws a £500 o dalebau
Cookie Settings