Powys 1 – Sialens Ddarllen yr Haf

gwobrau_marchnata-2011_01

Gweithiodd staff Llyfrgelloedd Powys a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Ysgolion yn agos â chydweithwyr dysgu mewn ysgolion lleol i gofrestru disgyblion yn aelodau o’r llyfrgell gyhoeddus a’r Sialens Darllen yr Haf. Adeiladwyd ar eu perthynas gyda’r ysgolion, drwy fynd a’r llyfrgell symudol y plant i’r ysgolion i gofrestru’r plant yn y gêm, a gadael i’r plant i fenthyg un llyfr yr un drwy ddefnyddio tocyn dosbarth arbennig. Yr oedd rhaid i’r plant ddychwelyd y llyfr yn ôl i’r llyfrgell gyhoeddus i barhau â’r sialens. Byddai’r rhai oedd ddim yn aelodau angen ymuno â’r llyfrgell i barhau.

Sylwadau’r Barnwr

Mae gweithgaredd marchnata gadarn yma – amcanion clir (yn gysylltiedig â’r Sialens Ddarllen yr Haf) a rhai a dargedir ar gyfer cynulleidfa benodol. Mae’r defnydd o’r partneriaid yn yr ymgyrch yn ganolog i lwyddiant y fenter hon ac mae tystiolaeth yn awgrymu bod partneriaethau o’r fath wedi gweithio’n dda, a bydd yn gynaliadwy yn y tymor hir. Ar ôl gosod amcanion clir, yr oedd y gwerthusiad o’r gweithgaredd yr un mor glir ac yn dangos llwyddiant.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Powys 1 – Sialens Ddarllen yr Haf

    Darllen y ddogfen prosiect Taflen Sialens Darllen yr Haf Datganiad i’r Wasg Llun Sialens Ddarllen yr Haf Plant yn derbyn eu tystysgrifau Sialens Darllen yr Haf