Powys 2 – Pwy Sa’n Meddwl… ymunwch â llyfrgell a chael tocyn chwaraeon am ddim

gwobrau_marchnata-2011_01

Mae’r fenter hon, a gynhaliwyd ar y cyd ag Gwasanaethau Hamdden ac Iechyd Powys, yn anelu at ddenu defnyddwyr newydd ar gyfer y ddau wasanaeth, ac i godi eu proffil yn eu cymunedau. Yr oedd person a oedd yn ymuno â’r llyfrgell rhwng 20 a 30ain Ionawr 2011 yn derbyn tocyn i gael sesiwn chwaraeon raced am ddim yn eu canolfan hamdden leol. O ganlyniad, denwyd 155 o aelodau newydd at eu gwasanaeth llyfrgell.

Enillodd Powys 2 yr Ail Wobr o blith y llyfrgelloedd cyhoeddus yn y gystadleuaeth.

Sylwadau’r Barnwr

“Ymgyrch farchnata syml ond effeithiol sy’n defnyddio ‘Pwy Sa’n Meddwl…’ fel sail ar gyfer datblygu ymgyrch integredig gyda phartneriaethau o ardaloedd eraill o’r cyngor – yn yr achos hwn y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Hamdden. Amcanion da a chadarn wedi eu llunio a’i gyflawni yn glir. Cost-effeithiol a chynaliadwy. Hyn yn dangos bod syniadau marchnata da syml a chlir, sydd wedi eu mynegi’n dda a gyda gwerth gweladwy ar gyfer y defnyddiwr yn gweithio bob tro.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Powys 2 - 2011 - Darllen y ddogfen prosiect

  • Powys 2 - 2011 - Deunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch

Cookie Settings