Prifysgol Abertawe – Diwrnod Caru eich Llyfrgell

gwobrau_marchnata-2011_01

Cynhaliwyd Diwrnod Caru eich Llyfrgell ar 14eg Chwefror 2011 yn prif Lyfrgell Prifysgol Abertawe ar Gampws Singleton. Roedd y diwrnod yn help i gasglu adborth gan gwsmeriaid ( adborth da a drwg) am eu gwasanaeth llyfrgell trwy ddefnyddio waliau arloesol neges destun a ‘tweet’ yn ogystal â dulliau mwy traddodiadol. Eu nod oedd creu amgylchedd cyfeillgar a hwyl yn y llyfrgell.

Roedd hefyd yn gyfle i wahodd staff a myfyrwyr Prifysgol at lansio’r offeryn astudiaeth newydd y llyfrgell ‘Assignment Survival Kit (ASK)’. Yr oedd defnyddwyr yn gallu rhoi cynnig ar y gwasanaeth newydd yn yr ystafell cyfrifiaduron wrth fwynhau teisennau a lluniaeth. Yr oedd hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â’u Llyfrgellwyr Pwnc ac aelodau eraill o’r Gwasanaethau Llyfrgell a Thîm Gwybodaeth.

Enillodd Prifysgol Abertawe gategori Addysg Uwch.

Sylwadau’r Barnwr

Datblygwyd strategaeth glir a chlyfar ar gyfer yr ymgyrch Caru Eich Llyfrgell .Drwy annog darllenwyr i Garu Eu Llyfrgell ar ddiwrnod Sant Ffolant, roeddynt yn cymryd mantais o’r wledd marchnata sydd yn ynghlwm ar ddiwrnod yna. Chwaraeodd y tîm rhan ac roedd y brwdfrydedd yn glir, a bydd hyn wedi gadael argraff fawr ar ddefnyddwyr yn ystod y digwyddiad hwn. (Mae’n werth nodi fod sefydliadau yn rhy aml yn anghofio fod pobl sydd wrth galon marchnata ragorol, a bod pawb mewn sefydliad mewn gwirionedd yn farchnatwr).Ar sail yr ymdrech lansiwyd y llyfrgell ei gwasanaeth ‘ASK’ newydd. Mae’r math hwn o gynnig yn dangos dealltwriaeth glir o anghenion y defnyddwyr ac yn gwbl gynaliadwy. Rwy’n credu mai’n werth nodi a chanmol y gwahanol ddulliau o adael adborth – mae hyn unwaith eto yn cydnabod bod cynulleidfaoedd gwahanol (defnyddwyr) angen dewis. Roeddwn yn hoff iawn o’r gacen ‘wordle’.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Prifysgol Abertawe – Diwrnod Caru eich Llyfrgell

    Darllen y ddogfen prosiect

Cookie Settings