Prifysgol Caerdydd – Gofynnwch i Lyfrgellydd: Gwasanaeth Ymholiadau Peilot

gwobrau_marchnata-2011_01

Mae prosiect peilot Prifysgol Caerdydd yn anelu i fanteisio ar yr offer cymdeithasol a thechnolegau cyfathrebu drwy gynnig rhywbeth newydd i’w defnyddwyr llyfrgell – cyngor a chymorth a ddarperir gan staff llyfrgell wybodus a chyfeillgar, yn fyw ar-lein. Mae “Gofynnwch i Lyfrgellydd” yn rhoi’r cyfle i’r defnyddiwr i gyfathrebu’n uniongyrchol â staff y llyfrgell ar eu cyfrifiaduron, lle bynnag y maent. Mae cwestiynau am ein hadnoddau a’n gwasanaethau yn cael eu hateb ar unwaith ac mae’r gwasanaeth ar gael i amrywiaeth o ddefnyddwyr sydd ag anghenion a gofynion gwahanol. Gall y gwasanaeth cael ei ddefnyddio o unrhyw gyfrifiadur sydd â phorwr gwe.

Sylwadau’r Barnwr

Mae’r defnydd o dechnoleg mae defnyddiwr yn gyfarwydd â yn hanfodol ar gyfer datblygiad o werth ac yn amlwg mae’r llyfrgell yn deall y ffaith hon. Mae’r gallu i ddefnyddiwr gael mynediad i lyfrgellydd yr eiliad yna wrth fod mewn lleoliad gwahanol yn amlwg yn gwella’r gwasanaeth … ond allai fod yn ddrud. Fel estyniad i’r gwasanaeth cyfredol, yna, mae hwn yn ddatblygiad gwerthfawr – fodd bynnag, mae’n ddiddorol nodi bod y prosiect yn dal i fod mewn cyfnod datblygu a bod yr ymholiad sy’n cael ei ofyn mwyaf i’w wneud gyda mynediad (rhifau PIN).

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Prifysgol Caerdydd – Gofynnwch i Lyfrgellydd: Gwasanaeth Ymholiadau Peilot

    Darllen y ddogfen prosiect

Cookie Settings