Prifysgol Fetropolitan Abertawe – Blog Llyfrgell PFA

gwobrau_marchnata-2011_01

Y prif reswm dros sefydlu’r blog yn bennaf oedd hyrwyddo gwasanaethau a’r adnoddau llyfrgelloedd y Brifysgol. Yn ogystal â chyrraedd eu myfyrwyr cyfredol a staff, byddai’n gyfle gwych i farchnata eu hunain i bawb – gan gynnwys ddarpar fyfyrwyr a defnyddwyr allanol. Oherwydd y cynnydd enfawr yn y defnydd o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn y blynyddoedd diwethaf, y teimlad oedd bod eu cwsmeriaid yn union y demograffig iawn i dargedu yn y modd hwn.

Sylwadau’r Barnwr

Mae hon yn ymgyrch arall sy’n defnyddio ‘Pwy Sa’n Meddwl…’ fel sail ar gyfer datblygu eu cyd-destun eu hunain – maent hefyd yn manteisio a’r poblogrwydd diwrnod Sant Ffolant, ddwy ffordd wych i hybu ymgyrch os oes gennych gyllideb gyfyngedig a / neu am eu defnyddio rhesymu emosiynol i ddenu defnyddwyr newydd. Mae datblygiad y blog i gyd-fynd â ‘cariad’ yn syniad gwych a gafodd ei weithredu’n dda – ac mae’n ffordd dda iawn i gasglu adborth am y cynnig gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan y gynulleidfa a dargedwyd. Yn fwy aml mae cwmnïau mawr yn defnyddio’r math hwn o ddull marchnata i ‘sgwrsio’ gyda chwsmeriaid ac yna integreiddio blogiau ac ati gyda chyfryngau cymdeithasol eraill. Ar ôl darllen y blog roeddwn am wneud ychydig o sylwadau fy hun – a chredaf fod u tudalen ‘llyfrau rwy’n ei ddarllen’ yn ddarllenadwy iawn wedi cael ei ddefnyddio’n dda gan y blogger i arwain darllenwyr at stoc y llyfrgell.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Prifysgol Fetropolitan Abertawe – Blog Llyfrgell PFA

    Darllen y ddogfen prosiect Deunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch

Cookie Settings