Prigysgol Aberystwyth – Rhaglen Ragarweiniol Bagiau Ffa

gwobrau_marchnata-2011_01

Prif amcan yr ymgyrch hon oedd sicrhau bod profiadau cyntaf myfyrwyr o’r llyfrgell yn llawn gwybodaeth, ond hefyd yn bleserus a diddorol fel bod eu cysylltiadau â’r adeilad a’r adnoddau yn positif o’r cychwyn cyntaf. Drwy ystyried adborth ac awgrymiadau derbyniwyd, penderfynwyd y byddai’r llyfrgell yn treulio llai o amser yn yr rhaglen ragarweiniol yn rhoi ffeithiau, a mwy o amser yn croesawu pobl i wasanaethau’r llyfrgell a chreu cysylltiadau, gan wneud eu hunain yn hysbys i fyfyrwyr, tra ar yr un pryd yn dysgu gwybodaeth defnyddiol oddi wrthynt am eu sgiliau, eu hanghenion, ac ofnau.

Sylwadau’r Barnwr

Yn dechnegol, ymgyrch farchnata o’r radd flaenaf – yr oeddent wedi ystyried yr holl elfennau yn fanwl yn drwyadl ac wedi cynllunio strategaeth a sefydlwyd yn seiliedig ar anghenion y gynulleidfa a dargedwyd. Sefydlwyd mesuriadau da er mwyn asesu llwyddiant yr ymdrech. Mae’r syniad o newid sut mae ymwelydd yn gweld y llyfrgell trwy newid dim ond un agwedd ffisegol wedi ei weithredu yn dda roedd yn glir i weld fod pawb yn mwynhau . Mae’r defnydd o fagiau ffa i wneud y gynulleidfa feddwl yn wahanol am y gwasanaeth ac i gael effaith gyda’r rhaglen ragarweiniol GG wedi ei weithredu yn dda. Mae’r syniad o wneud ffilm ar gyfer y digwyddiad hwn hefyd yn dda. Wedi codi’r disgwyliad fodd bynnag yr wyf yn amau pa mor gynaliadwy fydd y cynnig yn mynd i fod gan gymryd fod wedi eu benthyg mae’r bagiau ffa? Ond bydd y ffilm dal o werth ac yn cael ei hailadrodd ar draws y sector fel enghraifft o ‘arfer gorau’.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Prigysgol Aberystwyth - Rhaglen Ragarweiniol Bagiau Ffa

    Darllen y ddogfen prosiect Deunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch

Cookie Settings