Torfaen – Noson Fewn i’r Merched

gwobrau_marchnata-2011_01

Cynhaliwyd Noson Fewn i’r Merched yn Llyfrgell Cwmbrân ar ddydd Iau, 27 Ionawr 2011. Roedd hwn yn ddigwyddiad gyda’r nos i gefnogi Ymgyrch Marchnata Gaeaf Llyfrgelloedd am Oes. Roedd y digwyddiad yn hyrwyddo thema’r ymgyrch o “dathlu llwyddiannau personol” a’r neges allweddol o “gydbwyso gwaith a bywyd.” Yr oedd yr ymgyrch yn targedu menywod sydd â bywydau prysur yn chwilio i gael “dianc”, “ymlacio” a “amser i’w hunain”

Sylwadau’r Barnwr

Drwy defnyddio’r Ymgyrch Gaeaf Llyfrgelloedd am Oes, maent wedi dangos dealltwriaeth dda o’r gynulleidfa darged ac hefyd wedi cael ychydig o lwyddiant yn gael sylw gan y wasg. Mae’r amcanion Fodd bynnag, nid oedd rhai mesuriadau caled ond y meddalach osiynol’ yn cyflawni nodau cyffredinol. Mae cynaliadwyedd yn fater oherwydd y gost uchel o gael aelodaeth newydd, a byddwn yn awgrymu gofyn i’r arddangoswyr gyfrannu rhywbeth at y digwyddiadau y tro nesaf.

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Torfaen – Noson Fewn i’r Merched