Y Llyfrgell Ganolog, Caerdydd – Rhaglen Digwyddiadau Llyfrgell

gwobrau_marchnata-2011_01

Cardiff-Cental-Library-Awar

Gweithiodd y Tîm Marchnata a Digwyddiadau Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar raglen blwyddyn o ddigwyddiadau a dechreuodd ym mis Ionawr 2010, gyda’r amcan allweddol o herio canfyddiadau pobl o beth yw llyfrgell a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig. Cyflwynodd y Llyfrgell y tri digwyddiad canlynol ar gyfer ystyriaeth:

Mae Chwerthin yn Bwysig:

Cynhaliodd y llyfrgell cyfres o weithdai “standup”am ddim ar gyfer pobl ifanc rhwng 15 a 19 mewn partneriaeth â Gŵyl Comedi Gaerdydd. Yn y gweithdai hyn, yr oedd digrifwyr o’r Ŵyl yn dysgu’r cyfranogwyr sut i adrodd straeon, technegau theatrig, a sut i ddadansoddi sgiliau “stand-up” digrifwyr enwog. Yn dilyn y gweithdai, cynhaliodd y llyfrgell sioe gomedi fyw, lle fu’r bobl ifanc yn perfformio eu sioe “stand-up” cyntaf.

Vibe: Un Ddinas, Sawl Diwylliant

Digwyddiad a’i cynhaliwyd yn yr adran Ieithoedd Cymunedol y llyfrgell i ddathlu’r nifer o ddiwylliannau gwahanol y brifddinas. Roedd y digwyddiadau gwahanol yn cynnwys arddangosiadau coginio, dawnsio a pherfformiadau o gerddoriaeth amrywiol, barddoniaeth, tatŵau hena, a phlethu gwallt.

Barddoniaeth a Pheintiau

Mewn partneriaeth ag Academi ac ymgyrchwyr cwrw go iawn CAMRA, roedd y digwyddiad yn arwain fyny at Ŵyl Llên y Lli y ddinas. Cynhaliwyd y llyfrgell noson o berfformiadau barddoniaeth gan rai o dalentau barddonol mwyaf cyffrous a deniadol Caerdydd, a gynhaliwyd gan y bardd ac actor enwog Thaer Al-Shayei. Yn ogystal â’r farddoniaeth oedd bar yn cynnig cwrw go iawn a seidr i gefnogwyr barddoniaeth sychedig.

Enillodd Y Llyfrgell Ganolog Cyntaf o blith y llyfrgelloedd cyhoeddus yn y gystadleuaeth.

Sylwadau’r Barnwr

“Marchnata proffesiynol o’r safon uchaf. Cynllun a strwythurwyd yn dda gydag amcanion SMART, defnydd rhagorol o bartneriaethau a chanlyniadau mesuradwy clir. Lefel uchel o gyfathrebu marchnata integredig yn arwain at sylw yn y wasg. Dealltwriaeth wych o’r gynulleidfa darged.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Y Llyfrgell Ganolog, Caerdydd - Rhaglen Digwyddiadau Llyfrgell

  • Deunydd Cyhoeddysrwydd