Ynys Môn – Marchnata Gwasanaeth Llyfrgell Plant

gwobrau_marchnata-2011_01

Penderfynodd Llyfrgelloedd Môn bod angen cardiau aelodaeth newydd yn benodol ar gyfer plant, gyda’r nod o hyrwyddo a hybu aelodaeth i blant. Comisiynwyd artist lleol i greu cymeriad ar gyfer y cardiau, a gynhyrchwyd 3 cerdyn aelodaeth plentyn i apelio at wahanol oedrannau ac i roi dewis i’r plant.

Sylwadau’r Barnwr

Defnydd da o’r cerdyn aelodaeth fel offeryn marchnata cyfathrebu gyda’r fenter hon a fydd pobl yn siŵr o sgwrsio’n bositif am y cardiau ymysg ei gilydd dros gyfnod o amser. Defnydd ardderchog o’r brand ar draws gwahanol ddeunyddiau marchnata gan gynnwys yr uned symudol, a sail ar gyfer datblygu’r brand yn bellach. Efallai fysa datblygu partneriaeth wedi helpu gyda’r gost gychwynnol, a fydd mesur llwyddiant y fenter yn debygol o gael ei gyflawni yn y tymor hir yn hytrach na’r tymor byr.

Cookie Settings