Gwobrau Marchnata 2009-2010

gwobr_arloesedd_09

Y 5 gwasanaeth llyfrgell sy’n fuddugol yn 2009-10 yw:

Llyfrgelloedd Cyhoeddus

>> Ceisiadau eraill yn y categori

Gwasanaeth i Bobl â Nam ar eu Golwg – Blaenau Gwent

Ffuglen i Ddod – Casnewydd

Defnyddwyr Anweithredol – Casnewydd

Gweithdy CV – Casnewydd

Sialens Ddarllen yr Haf 2009 – Wrecsam

Sialens Chwe Llyfr – Rhondda Cynon Taf

Llyfrgell Wrecsam yn Symud – Wrecsam

Ymgynghori i Bobl sy’n Ceisio Swydd ac Ymwybyddiaeth o Adnoddau Arlein – Bro Morgannwg

Llyfrgelloedd Addysg Uwch

Llyfrgelloedd Addysg Bellach

>> Ceisiadau eraill yn y categori

Gweithdy Dweud Stori – Coleg Powys

Beth oedd y gwobrau?