Blaenau Gwent – Gwasanaeth i Bobl a Nam ar eu Golwg

gwobr_arloesedd_09

Prosiect i hybu’r gwasanaethau ac adnoddau sydd ar gael trwy Lyfrgelloedd Blaenau Gwent i bobl sydd â nam ar eu golwg. Dangos sut y gall wasanaeth llyfrgelloedd chwarae rhan bwysig ym mywydau cwsmeriaid sydd â nam ar eu golwg, a’u cynorthwyo i fyw bywydau annibynnol.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Marchnad darged dda. Prosiect llwyddiannus. Nid yw’n arbennig o ddyfeisgar. Pa mor eang oedd y grŵp darged? Cyrhaeddwyd pobl iau sydd â nam ar eu golwg?”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Blaenau Gwent - Gwasanaeth i Bobl a Nam ar eu Golwg