Bro Morgannwg – Ceiswyr Swyddi a Adnoddau Arlein

gwobr_arloesedd_09

Prosiect i greu adran newydd ar wefan y llyfrgell, wedi ei anelu’n benodol at bobl yn ceisio newid gyrfa. Trefnwyd gweithdai mewn nifer o lyfrgelloedd y Fro, crewyd canllaw syml yn rhestri darparwyr dysgu ac hyfforddi lleol ar gyfer staff a chwsmeriaid y llyfrgell.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Roedd gwasanaeth ymgynghorol i bobl sy’n ceisio gwaith yn ymddangos yn werthfawr, fe fyddai’r prosiect wedi elwa o ganolbwyntio ar hyn a’i ddatblygu. Mae’r ymgynghoriadau eraill yn ymddangos yn gymysglyd, a’r un gwaith wedi ei wneud eisoes. Nid chafwyd dirnadaeth newydd i ddweud y gwir.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Bro Morgannwg - Ceiswyr Swyddi a Adnoddau Arlein

Cookie Settings