Casnewydd – Defnyddwyr Anweithredol

gwobr_arloesedd_09

Defnyddiwyd cyfeiriadau ebost i dargedu defnyddwyr newydd nad oedd wedi defnyddio eu cardiau llyfrgell. Yr amcan oedd cynyddu benthyciadau trwy gysylltu â cwsmeriaid oedd wedi ymaelodi ond heb fenthyg llyfrau.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Syniad da oedd targedu defnyddwyr anweithredol. Efallai heb ei weithredu yn y modd fwyaf effeithiol. Dim llawer o wybodaeth wedi ei darparu i gefnogi’r cais.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Casnewydd - Defnyddwyr Anweithredol

Cookie Settings