Castell Nedd Port Talbot – Gŵyl yr Hydref

gwobr_arloesedd_09

Neath_pt2_03

Prif amcan y prosiect oedd codi proffil y llyfrgelloedd yn y gymuned, trwy hybu eu gwasanaethau i sectorau newydd yn y gymuned. Roedd Gŵyl yr Hydref yn cynnwys crefftau, sesiynau stori ac ystod eang o weithgareddau oedd yn targedu’r cynulleidfaoedd gwahanol.

Enillodd Castell-Nedd Port Talbot yr Ail Wobr o blith y llyfrgelloedd cyhoeddus yn y gystadleuaeth.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Roedd y staff wedi ymroi i’r prosiect. Targedu cynulleidfaoedd gwahanol yn effeithiol ac mewn ffyrdd addas. Defnydd da o adnoddau oedd yna eisoes. Enw yn herio beth mae pobl yn ei ddisgwyl. Defnydd da o gyfryngau.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Neath Port Talbot - Octoberfest