Coleg Glan Hafren – Dychwelyd i Ddysgu

gwobr_arloesedd_09

Grwp darllen yn cynnwys unigolion gallu cymysg rhwng 20 a 40 oed a oedd wedi gadael addysg ffurfiol ers amser hir. Targedwyd diddymu rhai o’r rhwystrau oedd yn wynebu’r myfyrwyr, yn gwneud y broses o ddysgu’n llai o faich a darllen yn bleser.

Enillodd Coleg Glan Hafren y categori Addysg Bellach.

Rhai sylwadau gan y Beirniaid:

“Rhaglen wedi ei gynllunio a’i dargedu yn dda. Potensial mawr i’w ddatblygu – gall ddod yn ‘wasanaeth’ – bron wedi ei drin fel datblygu cynnyrch, felly mae ganddo botensial hirdymor.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Coleg Glan Hafren - Dychwelyd i Ddysgu