Llyfrgell Cila: Her Chwe Ysgol

gwobr_arloesedd_09

killay2_05

Dechreuwyd y prosiect ar ddechrau mis Medi 2009, a pharhau tan Ebrill 2010. Gweithiodd Llyfrgell Cila mewn partneriaeth â chwech ysgol gynradd leol a’r Adran Addysg i sicrhau fod pob plentyn yn yr ysgolion yn ymaelodu gyda’r llyfrgell leol.

Enillodd Llyfrgell Cila Wobr Gyntaf o blith y llyfrgelloedd cyhoeddus yn y gystadleuaeth.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Datblygwyd cynulleidfa ymhlith rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr eisoes. Goresgyn problemau trwy feddwl yn greadigol. Ystyriwyd y darlun llawn, yn cynnwys eiriolaeth a marchnata i’r rhanddeiliaid, yn ogystal â rhai â’r potensial i fod yn ddefnyddwyr.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Llyfrgell Cila: Her Chwe Ysgol

Cookie Settings