Pen y Bont – Cwis Llyfrau’r Sir

gwobr_arloesedd_09
Bridgend2_03
Amcan y Cwis Llyfrau oedd creu perthynas gwaith agosach gydag ysgolion leol, athrawon a disgyblion. Ceisiwyd annog plant i ddarllen, a chreu cyffro am ddarllen a llyfrau.

Enillodd Pen-y-Bont y Drydedd Wobr o blith y llyfrgelloedd cyhoeddus yn y gystadleuaeth.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Defnyddiwyd digwyddiad oedd wedi ei sefydlu a’i ddatblygu’n dda fel sbardun i hybu gwasanaethau a gweithgareddau eraill. Lefel da o gyfranogi yn dangos yr awyrgylch gadarnhaol.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Pen y Bont - Cwis Llyfrau'r Sir