Prifysgol Aberystwyth – Diwrnod GAP

gwobr_arloesedd_09

Aber_Uni2_03Symud lleoliad arferol dysgu sgiliau llythrennedd gwybodaeth er mwyn cyrraedd cynulleidfa newydd gyda neges newydd. Roedd y prosiect yn targedu myfyrwyr oedd heb fynychu sesiynau yn y llyfrgell, neu fyfyrwyr nad oedd yn defnyddio’r llyfrgell yn rheolaidd.

Enillodd Prifysgol Aberystwyth gategori Addysg Uwch.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Ymgais dda i gyrraedd yr amcanion. Cysyniad da cafodd ei gynnal trwy gydol y digwyddiad, yn cynnwys y cynnyrch gweledol. Er gwaethaf presenoldeb isel, mae’n glir bod gwersi pwysig wedi eu dysgu, ac fe awgrymwyd datrysiadau sydd â’r potensial i fod yn rhai da.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Prifysgol Aberystwyth - Diwrnod GAP