RCT – Sialens Chwe Llyfr

gwobr_arloesedd_09

Defnyddio’r llyfrgell Bookbus – llyfrgell teithiol i blant – i hybu’r Sialens Chwe Llyfr. Y bwriad oedd annog rhieni a gofalwyr plant i ddewis llyfrau iddyn nhw eu hunain yn ogystal â’r plant.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Defnydd da o ddeunydd a rhaglenni oedd yn bodoli’n barod er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Tystiolaeth o bartneriaeth. Nid yw’n arloesol iawn. Nid yw’n creu ardaloedd newydd nac yn creu cynulleidfaoedd newydd tu allan i’r sianelau arferol.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.