Wrecsam – Sialens Ddarllen yr Haf

gwobr_arloesedd_09

Roedd Wrecsam yn dymuno cynyddu’r nifer o blant oedd yn cyfranogi ac yn cwblhau Sialens Ddarllen yr Haf 2009. Y gynulleidfa darged oedd plant ysgolion cynradd a’u rhieni.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Prosiect dda. Roedd cael gwobr o’r sector Breifat yn syniad gafodd ei gynllunio’n dda ac yn llwyddiant – yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd bresennol. Er nad oedd digon o dystiolaeth o lwyddiant ac effaith. Costau eithaf uchel.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Wrecsam - Sialens Ddarllen yr Haf

Cookie Settings