Wrecsam – Symud Lleoliad y Llyfrgell

gwobr_arloesedd_09

Hybu’r ffaith bod Llyfrgell Wrecsam yn symud i leoliad dros dro yn ystod cyfnod o waith adnewyddu ar yr hen adeilad. Trefnu ‘diwrnod o hwyl’ i godi ymwybyddiaeth ac i gynhyrchu mwy o ddiddordeb yn y gwasanaeth llyfrgell.

Sylwadau gan y Beirniaid:

“Manteisio ar angen gwybodaeth i hyrwyddo gwasanaeth. Defnyddio symud lleoliad i gyfathrebu gyda defnyddwyr newydd, rhai sydd ddim yn ddefnyddwyr a rhai oedd eisoes yn ddefnyddwyr. Roedd y diwrnod o hwyl yn ceisio apelio at bawb – gall hyn gael ei dargedu’n fwy.”

Mae’n flin gennym nad yw’r ddogfen prosiect uchod ar gael yn y Gymraeg.

  • Wrecsam - Symud Lleoliad y Llyfrgell

Cookie Settings