Negeseuon Marchnata

Mae’r adran hon yn cynnwys ffeiliau dylunio’r negeseuon marchnata sydd ar gael i chi eu defnyddio fel rhan o ymgyrchoedd i hybu eich llyfrgell chi. Maent ar gael yn fformatau pdf, jpeg a eps.

Lawrlwytho – cliciwch ar y ffeil i’w agor, yna de-gliciwch ar y delwedd a dewis @Save Image As…‘, gan ei gadw ar y dreif leol.
Golygu ffeiliau .jpg – lawrlwythwch y ffeil, a’i agor mewn rhaglen golygu delweddau (fel Photoshop, Paintshop neu Paint) a’u golygu yn ôl yr angen. Gallwch ychwanegu eich logo trwy ei gopio a’i gludo, ychwanegu testun a dewis a symud rhannau o’r delwedd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am agor a defnyddio’r ffeiliau, cysylltwch â:

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR.

MALD@cymru.gsi.gov.uk
0300 062 2112

Cliciwch ar ddelwedd isod i weld rhestr o ffeiliau i’w lawrlwytho

9b663f3f3c a96f3aad5c b369c184a2

cdcdae78f9e9a1d939a2 f74d60642c

2f9096e9d5 018fd43259757b604aec

Search_A4_PostertestTxt_A4_Postertest

Cliciwch yma i weld beth yw’r Negeseuon Marchnata

  • Take a Fresh Look at your Library Welsh PDF

  • Take a Fresh Look at your Library Welsh JPG

  • Take a Fresh look at your Library Logo Welsh EPS

  • Library Final Logo.eps

  • library_w.eps

  • positive_bi_30mm.eps