Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell

adcc3735b9Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell am ddim i bob plentyn ysgol gynradd – gan ddechrau gyda phlant 8/9 mlwydd oed mewn chwe awdurdod lleol – Blaenau Gwent, Sir y Fflint, Gwynedd, Merthyr Tudful, Powys ac Abertawe.

Gyda’r cerdyn llyfrgell hwn bydd plant yn gallu benthyca llyfrau’n syth a chael cwdyn o nwyddau yn rhad ac am ddim i gario’u llyfrau gartref gyda nhw. Unwaith y byddwn yn cael tystiolaeth o’u cyfeiriad, gallant ddefnyddio miloedd o lyfrau yn rhad ac am ddim yn ogystal â llawer mwy o adnoddau i’w cynorthwyo i wella eu gwaith ysgol a chyfoethogi eu hamser hamdden

Pilot Project (January – June 2014)

This evaluation report is currently not available in Welsh.  Sorry for any inconvenience caused but you can download an English version below.

Arolwg

Children (Eng) – Survey Monkey Link

Children (Welsh) – Survey Monkey Link

Teachers (Eng) – Survey Monkey Link

Teachers (Welsh) – Survey Monkey Link

Parents (Eng) – Survey Monkey Link

Parents (Welsh) – Survey Monkey Link

Staff (Eng) – Survey Monkey Link

Staff (Welsh) – Survey Monkey Link

 • Pilot Project (January - June 2014)

  Evaluation Report, Appendices

 • Template Press Release (word doc)

  CYMRAEG, SAESNEG

 • Opt out letter (word doc)

  CYMRAEG, SAESNEG

 • Letter to parents (word doc)

  CYMRAEG, SAESNEG

 • Letter to children (word doc)

  CYMRAEG, SAESNEG

 • Filming/Photography notice (word doc)

  CYMRAEG, SAESNEG

 • Rhoi Cam 3 ar Waith Fesul Cam

  Briff I Staff 1 - Mehefin 2015, Holiadur Digwyddiadau Ppali, Ppali - Ffurflen Adborth yr Awdurdod Lleol, Ppali Cam 3 - Cais am Nawdd, Angen Gwybodaeth am Gysylltiadau a Niferoedd

 • Arolwg Children (SAESNEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Children (CYMRAEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Teachers (SAESNEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Teachers (CYMRAEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Parents (SAESNEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Parents (CYMRAEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Staff (SAESNEG)

  PDF, Word

 • Arolwg Staff (CYMRAEG)

  PDF, Word