Adnoddau Proffesiynol

Mae ein hadnoddau proffesiynol yno i’ch helpu i gasglu’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch er mwyn gwneud eich swydd. Gwnewch ddefnydd llawn o’r adnoddau hyn a fydd yn eich tywys trwy’r gwahanol brosesau sy’n ymwneud â’r maes gwaith llyfrgell a helpu i gael golwg bellach i effeithiolrwydd eich ymdrechion.

Dewch o hyd i wybodaeth megis:

  • Adroddiadau, Cynlluniau a Strategaethau – ddarllen drwy nifer o ddogfennau yn ymwneud ag ystod eang o bynciau fel ffynonellau cyllido a’r rhaglen llyfrgelloedd yn ysbrydoli.