Arweiniad i Gyfryngau Cymdeithasol

Yn sgil y sesiynau ymgynghorol cyntaf gyda Hball Limited, mae tim marchnata adatblygu cynulleidfa Llyfrgelloedd ac Archifau Cymru wedi ychwanegu at y casgliadau trwy gynnwys enghreifftiau o arfer gorau o’r sector a gwybodaeth leol yn seiliedig ar dwf parhaus y cyfryngau cymdeithasol fel arf marchnata yn y sector hwn yng Nghymru.

 

  • Arweiniad i Gyfryngau Cymdeithasol

  • Social Media Guidelines (English)